czwartek, 22 marca 2018

WAWEL


WAWEL to jedna z najstarszych firm produkujących słodycze w Polsce. Od 1898 roku skutecznie łączy moc tradycji z wyczuciem współczesnych gustów.
 
OPIS TECHNICZNY: Na wykresie cen można doszukać się formacji trójkąta symetrycznego który kształtuje się już 4 lata.... to bardzo długo.... Kiedy nastąpi wybicie z formowanego trójkąta ? ... teoria analizy technicznej głosi iż w 2/3 rozpiętości takiej formacji. Warto obserwować ruchy cen na w/w walorach i zająć bądź nie zajmować pozycję zgodnie z kierunkiem wybicia. Optymistycznym symptomem byłoby wyjście i utrzymanie ceny powyżej 1200 zł. co wiązałoby się z opuszczeniem wieloletniej formacji.     

Brak komentarzy: