poniedziałek, 25 grudnia 2017

KGHM


KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.
Dziś może mierzyć się z każdym wyzwaniem, zdobywać kolejne rynki oraz realizować ambitne projekty inwestycyjne zakrojone na szeroką skalę.
Oparte na wiedzy doświadczenie, obejmujące technologie, procesy i kompetencje pracowników, jest najcenniejszym zasobem KGHM, który buduje wartość firmy. Umożliwia rozwój z poszanowaniem środowiska i społeczności lokalnych, a także odkrywanie nowych, zrównoważonych sposobów wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych.
Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej  na świecie.
Realizacja strategii rozwoju systematycznie umacnia międzynarodową pozycję KGHM. Obecnie firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi - 22,7 milionów ton – gwarantują firmie miano lidera przemysłu wydobywczego. W portfolio pojawiły się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. 
 
KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie i odmienność kulturową swoich pracowników na całym świecie. Łącznie zatrudnia ponad 34 tysiące osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki ich wiedzy, odwadze i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których zrównoważony rozwój świata byłby niemożliwy.
 
ANALIZA TECHNICZNA:
 
Wykres cenowy od 20 lat porusza się w kanale wzrostowym. Wsparcia i opory wynikające z przebiegu kanału są w dalszym ciągu respektowane. Aktualnie możliwe, iż na wykresie cenowym kształtuje się hipotetyczna odwrócona formacja głowy z ramionami (oRGR). Wyjście cen powyżej ok. 140 zł może wyzwolić silną falę wzrostową co będzie potwierdzeniem zakończenia tworzenia się w/w formacji i wybicie linii szyi. Co ciekawe oRGR tworzy się w połowie wyrysowanego kanału wzrostowego. Na obecną chwilę trendsystem nie wykazuje sygnału kupna na w/w walory. Docelowy poziom wzrostu gdyby kanał cenowy w dalszym ciągu był respektowany to ok. 300 zł. za akcje. Narzędzie analityczne którym się posługuje na obecną chwilę wskazuje zaangażowanie w akcje przy przebiciu poziomu 117 zł.