sobota, 21 stycznia 2017

RAINBOW

Firma powstała w 1990 roku. W chwili obecnej jest drugim na rynku touroperatorem w Polsce. Konsekwentnie od 26 lat pokazuje wszystkim miłośnikom podróżowania prawdziwe oblicze Europy i Świata. Rzetelnie dba o interesy klientów i zawsze gwarantuje zgodność oferty z jej realizacją. Od 9 października 2007 jest spółką notowaną na GPW. Świadczy to o spełnianiu organizacyjno-prawnych wymogów, wyznaczonych przez instytucje kontrolne na rynku kapitałowym. Jako spółka giełdowa upublicznia szczegółowe dane dotyczące wyników finansowych.
       
Jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, która jest ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. W roku 2010 przystąpili do programu Rzetelna Firma. W jego ramach udostępniają szereg informacji świadczących o ich wiarygodności. Mogą się również poszczycić byciem jednym z założycieli Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.
           
Mają  jedną z najwyższych gwarancji ubezpieczeniowych wśród organizatorów turystyki w Polsce. Gwarancja wynosi 130,3 mln zł i obowiązuje od 17.09.2016 do 16.09.2017 Można ich znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (CEOTiPT) Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
OPIS TECHNICZNY - Walory spółki od dwóch lat w trendzie horyzontalnym. Obecnie podejmowana jest 3 próba wybicia górnej linii horyzontu. Ostatnie dni to ewidentne czyszczenie stopów, być może przed próbą mocniejszego odejścia. O ile będzie wybicie i o ile nie będzie to pułapka wybicia, możliwy wzrost kursu. Ostrzeżeniem może być wyjście oscylatorów w strefy wykupienia ale takie sytuacje przy dynamicznych wybiciach są dopuszczalne. Niewątpliwie spółka do wnikliwej obserwacji. Obserwuję kurs od dłuższego czasu a wnikliwie obserwowałem zmiany jej kursu na sesjach 19 i 20 stycznia br. i ewidentnie większy kapitał czyścił pozycje stop - w przyszłym tygodniu przekonamy się jaki był cel tych posunięć.