poniedziałek, 4 lutego 2019

WIG ENERGETYKA

Ostatni kwartał 2018 roku był w mediach pod znakiem cen energii i kłopotów firm energetycznych. Rzut oka na wykres pozwoli zrozumieć dlaczego media taki obraz przedstawiały …. a gdzie obecnie się znajdujemy ?

Niektóre firmy energetyczne opuściły już formowany wieloletni trójkąt spadkowy... co może być dobrym prognostykiem na przyszłość.

czwartek, 24 stycznia 2019

POLIMEXMS

Analiza techniczna wykresu wskazuje budowanie trójkąta. Wybicie z niego wskaże kierunek ruchu - w mojej ocenie będzie on wzrostowy - czas pokaże. Na uwagę zasługują podwyższone obroty od około 2 lat sugerujące wymianę kapitału na w/w walorach.
 
 

środa, 23 stycznia 2019

PLAYWAY

PLAYWAY - wybicie z trójkąta jako potwierdzenie wcześniejszego trendu wzrostowego. Relatywnie wysokie obroty podczas formowania trójkąta świadczą o zainteresowaniu akcjami większego kapitału.

poniedziałek, 21 stycznia 2019

RAFAKO

RAFAKO - 24 letni kanał spadkowy


Na wykresie dziennym (poniżej) można doszukać się budowy odwróconej formacji RGR na dolnej linii 24 !!! letniego kanału spadkowego. Podwyższone obroty uwiarygadniają budowę formacji.