czwartek, 28 grudnia 2017

CITI HANDLOWY

 
CITI HANDLOWY łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Tak właśnie, w marcu 2001 roku, narodziła się jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, która stanowi integralną część grupy Citi - wiodącej globalnej instytucji finansowej, prowadzącej około 200 milionów rachunków i działającej w ponad 160 krajach i jurysdykcjach. Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem.
Obecnie Citi prowadzi działalność poprzez swoje dwie główne jednostki operacyjne: Citicorp, obejmującą kluczowe obszary działalności Citi, oraz Citi Holdings, w której zebrano aktywa i biznesy, które nie są kluczowe dla przyszłego rozwoju firmy. Citicorp obejmuje Global Consumer Banking (bankowość detaliczna) oraz Institutional Clients Group (bankowość korporacyjna) i koncentruje się na oferowaniu Klientom najwyższej klasy produktów i usług przy wykorzystaniu wyjątkowej globalnej sieci Citi, obecnej również na wielu rynkach wschodzących.
 
OPIS TECHNICZNY: Na wykresie można doszukać się wieloletniego kanału wzrostowego, natomiast ostatnie 2 lata to formowanie trójkąta z którego aktualnie mamy próbę wybicia. Jeśli będzie ona udana można spodziewać się dojścia do 50% przedziału kanału a przy założeniu mocnego trendu nawet do górnej granicy przebiegającej powyżej 200 zł. TrendSystem kilka sesji wstecz wygenerował sygnał K na w/w walorach. 

poniedziałek, 25 grudnia 2017

KGHM


KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.
Dziś może mierzyć się z każdym wyzwaniem, zdobywać kolejne rynki oraz realizować ambitne projekty inwestycyjne zakrojone na szeroką skalę.
Oparte na wiedzy doświadczenie, obejmujące technologie, procesy i kompetencje pracowników, jest najcenniejszym zasobem KGHM, który buduje wartość firmy. Umożliwia rozwój z poszanowaniem środowiska i społeczności lokalnych, a także odkrywanie nowych, zrównoważonych sposobów wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych.
Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej  na świecie.
Realizacja strategii rozwoju systematycznie umacnia międzynarodową pozycję KGHM. Obecnie firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach - w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kontrolowane przez KGHM światowe zasoby rudy miedzi - 22,7 milionów ton – gwarantują firmie miano lidera przemysłu wydobywczego. W portfolio pojawiły się również nowe metale takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. 
 
KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie i odmienność kulturową swoich pracowników na całym świecie. Łącznie zatrudnia ponad 34 tysiące osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki ich wiedzy, odwadze i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których zrównoważony rozwój świata byłby niemożliwy.
 
ANALIZA TECHNICZNA:
 
Wykres cenowy od 20 lat porusza się w kanale wzrostowym. Wsparcia i opory wynikające z przebiegu kanału są w dalszym ciągu respektowane. Aktualnie możliwe, iż na wykresie cenowym kształtuje się hipotetyczna odwrócona formacja głowy z ramionami (oRGR). Wyjście cen powyżej ok. 140 zł może wyzwolić silną falę wzrostową co będzie potwierdzeniem zakończenia tworzenia się w/w formacji i wybicie linii szyi. Co ciekawe oRGR tworzy się w połowie wyrysowanego kanału wzrostowego. Na obecną chwilę trendsystem nie wykazuje sygnału kupna na w/w walory. Docelowy poziom wzrostu gdyby kanał cenowy w dalszym ciągu był respektowany to ok. 300 zł. za akcje. Narzędzie analityczne którym się posługuje na obecną chwilę wskazuje zaangażowanie w akcje przy przebiciu poziomu 117 zł.
 
 

czwartek, 21 grudnia 2017

PCC ROKITA

PCC ROKITA - jedna z najstarszych spółek w portfelu TRENDSYSTEM


OPIS TECHNICZNY - wykres idealnie trzymający się linii trendu. Korekty płaskie, zazwyczaj przyjmujące postać klinów. Ostatnie tygodnie to właśnie wyjście z takiej korekty. Akcje bardzo mocne fundamentalnie. Na obecną chwilę poziom stop na ok. 88 PLN. Spółka od momentu zakupu w 2015 roku daje już 100 % zysku.  

niedziela, 17 grudnia 2017

ORANGE

 
  

Orange Polska

 
Jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego.
 
Na koniec roku 2016, z usług Orange Polska korzystało 16 mln klientów telefonii komórkowej, 3,9 mln klientów telefonii stacjonarnej i 2 mln klientów internetu stacjonarnego (rynek detaliczny) . Na koniec 2016 roku przychody Orange Polska wyniosły 11,5 mld zł, przy marży EBITDA na poziomie 27,4%. Orange Polska posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie kluczowych usług.
 
 
OPIS TECHNICZNY - wykres porusza się w klinie zniżkującym. Ostatnie miesiące to hipotetyczna formacja odwróconej głowy z ramionami, której wystąpienie ma miejsce przy dolnej linii wspomnianego klina zniżkującego. Przebicie linii szyi przebiegającej w okolicach 6.10 - 6.20 PLN zbiegnie się z ustanowieniem coraz to wyższych dołków na wykresie. Powyższe jeśli nastąpi byłoby optymistycznym prognostykiem na przyszłość.