czwartek, 2 lutego 2017

BENEFIT SYSTEMS

Spółka Benefit Systems jest notowana na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych od 2011 roku. Flagowym produktem Spółki jest Program MultiSport, który umożliwia prowadzenie aktywnego, a tym samym zdrowego, trybu życia, dzięki dostępowi do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w około 650 miastach Polski. Łącznie z samych produktów sportowych Grupy korzysta ponad 800 tysięcy Użytkowników w Polsce i zagranicą.
 
OPIS TECHNICZNY: Spółka w portfelu od kwietnia 2016 roku. Od zeszłego roku kurs akcji porusza się w kanale trendowym. Ostatni dynamiczny ruch aprecjacyjny miał początek po korekcie która przyjęła postać horyzontalnej. Stop dla inwestycji obecnie w okolicach 700 zł. Gdyby doszło do zamknięcia pozycji na takim poziomie znaczyłoby to iż zwrot z inwestycji wyniósł ok 43 %. W miarę zmian kursu poziom STOP będzie ulegał modyfikacji i będzie aktualizowany w sekcji SYGNAŁY.