wtorek, 22 sierpnia 2017

EUROCASH

Grupa Eurocash jest na rynku polskim liderem w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, czyli  szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.
 
Swoją strategię realizuje poprzez:
  • zaspokajanie potrzeb klientów Grupy przy wykorzystaniu różnorodnych formatów dystrybucji i form współpracy, a także zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu jakości i obsługi; 
  • tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali;
  • systematyczną optymalizację kosztów oraz integrację systemów operacyjnych wszystkich jednostek biznesowych działających w ramach Grupy. 
Rozwój Grupy Eurocash był odpowiedzią na potrzeby klientów działających na rynku tradycyjnego handlu detalicznego. Poprzez przejęcia najlepszych firm działających w wybranych formatach dystrybucji (w których Grupa nie prowadziła działalności lub prowadziła ją w ograniczonej skali).
Strategia Grupy Eurocash zakłada dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz kontynuowanie przejęć najlepszych w danym segmencie rynku sprzedawców hurtowych i sieci franczyzowych. Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali, co klientom Eurocash zapewnia możliwość korzystania z lepszych warunków zakupu towarów, natomiast Grupie pozwala wzmacniać swą konkurencyjność i pozycję rynkową.
 
OPIS TECHNICZNY: Wykres historyczny przedstawia pełną strukturę 5 falową i następnie korektę abc. Ponadto korekta przyjęła formułę flagi / kanału. Istotnie ważnym poziomem jest połowa świecy miesięcznej z lutego 2017 roku. Domkniecie wskazanego poziomu może być optymistycznym akcentem na w/w walorach. Ponadto formowane świece luty-marzec 2017 były na relatywnie wysokim wolumenie. Analiza wskaźnikowa informuje o dywergencjach co jest pozytywnym sygnałem.

Brak komentarzy: