piątek, 28 kwietnia 2017

WIG 20 - ANALIZA WEEKENDOWA

Niebezpieczeństwo korekty średnioterminowej
W opracowaniu ...................

Brak komentarzy: